Velkommen

Midt i Århus by, få hundrede meter fra Magasin og Domkirken ligger Vor Frue Kloster. Her i byens hjerte ligger et stort bygningskompleks, der gennem århundrede har givet husly til hundredvis af borgere. En lang og spændende historie knytter sig til stedet.

Står man i klosterets midtergård  ”Fratergården” får man et godt indtryk af de mange bygningsmæssige ændringer, der er sket gennem århundreder. Klosteret er mod syd bundet sammen med Vor Frue Kirke. Mod vest en fløj, der indeholder 5 lejligheder samt Klosterkirken, en lille kirke med plads til ca. 50 personer. Nordfløjen  med hovedindgangen rummer 3 boliger. Østfløjen med front mod Klostertorvet er blevet gennemgribende renoveret i 2011. Her er nu 8 dejlige lejligheder foruden en etværelses lejlighed, der anvendes som samlingslokale for beboerne. Herudover er der en portnerbolig, der er smukt placeret i  den store klosterhave.

forside_3 forside_4
forside_1 forside_2

 Vor Frue Kloster tilbyder disse lejligheder til personer hjemmehørende i Aarhus Stift, der er fyldt 60 år. Det er endvidere en betingelse, at man er selvhjulpen ved indflytning.

På de følgende sider kan du se billeder fra klosteret, læse lidt om stedets historie, se et snit af de enkelte lejligheder og finde adresse på den person du kan henvende dig til, såfremt der er interesse for at få en lejlighed på Vor Frue Kloster.